Contact UsKrishi Vigyan Kendra, Solapur

Gat No. 22/1 B, Solapur-Barshi Road, At: Khed, Post: Kegaon,
Tal: North Solapur, Dist: Solapur - 413 255

Phone: 0217-2500153, 2500159 . E-mail: kvksolapur@rediffmail.com, kvksolapur@yahoo.co.in